Lisenziya - Hungry.az - yemək sifarişi, ərzaq sifarişi

Lisenziya

Proqramı istifadə etməzdən əvvəl, aşağıdakı lisenziya müqaviləsinin şərtlərini oxuyun.

Proqramın istifadəsi bu lisenziya müqaviləsinin şərtlərini sizin tərəfinizdən tam və qeyri-şərtsiz qəbul etməsini göstərir.

Lisenziya müqaviləsinin şərtlərini tam olaraq qəbul etmədiyiniz halda, proqramı heç bir məqsəd üçün istifadə edə bilməyəcəksiniz.

1. Ümumi müddəalar

1.1.Bu lisenziya müqaviləsi (“Lisenziya”) Hungry.az proqramının, Android və iOS versiyalarının (bundan sonra yuxarıda göstərilən proqramlardan hər hansı biri “Proqram” adlanır) istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir və Proqramı (“İstifadəçi”) istifadə edən hər hansı bir şəxs və Proqrama xüsusi hüququn sahibi (“Hüquq sahibi”) olan, Bakı, Azərbaycan, 49 / C Tbilisi prospektində yerləşən “Kuryerim” MMC arasında bağlanır.

1.2.Proqramı kopyalayaraq, onu mobil qurğunuza yerləşdirməklə və ya Proqramı istənilən şəkildə istifadə etməklə, İstifadəçi lisenziyanın bütün şərtlərini tam və qeyri-şərtsiz qəbul etməyinizi göstərir.

1.3.Proqramın istifadəsinə yalnız bu Lisenziyanın şərtlərinə uyğun olaraq icazə verilir. İstifadəçi Lisenziyanın şərtlərini tam olaraq qəbul etmirsə, İstifadəçinin Proqramı istənilən məqsəd üçün istifadə etməyə haqqı yoxdur. Lisenziyanın şərtlərinin hər hansı birinin pozaraq (yerinə yetirilməməsi) Proqramın istifadə edilməsi qadağandır.

1.4.İstifadəçinin bu Lisenziyanın şərtlərinə uyğun olaraq Proqramı şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməsi pulsuzdur. Proqramın bu Lisenziya ilə əhatə olunmayan şərtlər və metodlarından istifadəsi yalnız Hüquq sahibi ilə ayrı bir razılaşma əsasında mümkündür.

1.5.Proqramı istifadə edərək, İstifadəçi Kuryerim MMC-nin aşağıdakı sənədlərini bu Lisenziyanın tərkib hissəsi olduğu ilə razılaşır: «Hungry.az xidmətinin İstifadəçi sazişi», bu ünvanda yerləşdirilmişdir:https://hungry.az/privacyhəmçinin “Kuryerim” MMC sənədlərinin şərtləri Proqramın istifadəsinə tamamilə aiddir: «Məxfilik Siyasəyi», bu ünvanda yerləşdirilmişdir:https://hungry.az/privacyGöstərilən sənədlər (onların hər hansı bir hissəsi də daxil olmaqla) Hüquq sahibi tərəfindən hər hansı bir xüsusi bildiriş verilmədən dəyişdirilə bilər, sənədlərin yeni nəşri, redaktorların özləri tərəfindən başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

1.6.Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu Lisenziyaya və Proqramın istifadəsinə aid olan bütün münasibətlərə tətbiq edilir və bu Lisenziyadan irəli gələn istənilən iddialar və ya tələblər Hüquq sahibinin yerləşdiyi əraziyə görə məhkəməyə təqdim edilməli və məhkəmədə baxılmalıdır.

1.7.Hüquq sahibi İstifadəçiyə bu Lisenziyanın Azərbaycan dilindən digər dillərə tərcüməsini təqdim edə bilər, lakin lisenziyanın şərtləri ilə digər dildəki tərcümə arasında qarşıdurma olduğu halda, lisenziyanın yalnız azərbaycan dilli versiyası hüquqi cəhətdən etibarlıdır.

2.Proqram hüququ

2.1.Proqrama xüsusi hüququ Hüquq sahibinə məxsusdur.

3.Lisenziya

3.1.Hüquq sahibi sadə (qeyri-eksklüziv) lisenziyanın şərtlərinə altında İstifadəçiyə bu proqramı dünyanın hər hansı bir ölkə ərazisində istifadə etməsi üçün pulsuz hüququ aşağıdakı üsullarla verir:

3.1.1.Proqramı onun birbaşa funksional məqsədi istifadəsi üçün, İstifadəçinin mobil qurğusuna (cihazlarına) kopyalana və quraşdırıla bilər. İstifadəçi Proqramı qeyri-məhdud sayda mobil qurğulara yükləmək hüququna malikdir. Mobil cihaza yüklənərkən Proqramın hər kopyasına fərdi nömrələr verilir və avtomatik olaraq Hüquq sahibinə bildirilir.

3.1.2.Proqramı qeyri-kommersiya məqsədləri üçün (pulsuz) yeniləməmək və yaymaq

4.Məhdudiyyətlər

4.1.Bu Lisenziya və ya AR qanunvericiliyində açıq şəkildə nəzərdə tutulmuş miqdarda və üsullarda istisna olmaqla, İstifadəçi Proqramda istifadə olunan alqoritmlərin həyata keçirilməsi haqqında məlumat əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuş Proqramın obyekt kodunu dəyişdirmək, dekompilyasiya etmək, sökmək, şifrələmək və digər tədbirlər həyata keçirmək hüququna malik deyil, həmçinin Hüquq sahibinin yazılı razılığı olmadan Proqramın digər istifadəsini həyata keçirmək (keçirməyə icazə vermək).

4.2.Hüquq sahibinin razılığı olmadan İstifadəçinin Proqramı kommersiya məqsədləri üçün (həm də ödəniş əsnasında) yeniləmək və yaymaq hüququ yoxdur.

4.3.İstifadəçi Hüquq sahibinin yazılı razılığı olmadan Proqramı onu aldığı formadan başqa bir formada yaymaq hüququna malik deyil.

4.4.Proqram “Hungry.az” adı altında istifadə edilməlidir (yayılmalıdır). İstifadəçinin Proqramın adını dəyişdirmək, Hüquq sahibinin müəllif hüquqları bildirişini (copyright notice) və ya digər göstəricilərini dəyişdirmək və / və ya silmək hüququ yoxdur.

5.Proqramın fərdi funksiyalarından istifadə şərtləri

5.1.Proqramın bəzi funksiyaları yalnız İnternetə çıxışınız olduqda həyata keçirilə bilər. Istifadəçi müstəqil şəkildə öz telekommunikasiya operatorunun və ya İnternet provayderinin şərtlərinə və tariflərinə əsasən bu cür imkanları əldə edir və ödəyir.

5.2.Proqram istifadəçiyə Hungry.az xidmətinə dair məlumat, Hungry.az xidmətində İstifadəçinin qeydiyyatı şərtləri və Hungry.az xidmətindən istifadə zamanı Hungry.az xidmətindən İstifadəçinin giriş səviyyəsinə uyğun olan bir həcmdə istifadə etmək imkanı, həmçinin Hungry.az xidmətindən istifadə edərək sifariş vermək və Hungry.az İstifadəçi Sazişində şərtlərində göstərilən digər tədbirləri həyata keçirməyə imkan verir.

5.3.İstifadəçi Hungry.az xidməti çərçivəsində İstifadəçiyə xidmət göstərmək məqsədilə Hüquq sahibinə – Kuryerim MMC-yə (bundan sonra – Kuryerim) İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalına, Kuryerim tərəfindən İstifadəçinin Şəxsi Məlumatlarının Kuryerimin Tərəfdaşlarına köçürməsinə, habelə Kuryerim Tərəfdaşları tərəfindən Şəxsi Məlumatların emal edilməsinə razılığ verir. İstifadəçi Proqramı istifadə edərkən İstifadəçinin Şəxsi Məlumatı Kuryerim MMC-nin Məxfilik Siyasətində göstərilən şərtlər və məqsədlərə çatmaq üçün Kuryerim MMC-yə köçürüləcək, siyasətlə tanış olmaq üçün aşağıdakı ünvana daxil ola bilərsiniz:https://hungry.az/privacy

5.4.İstifadəçi hazırki Məxfilik Siyasəti ilə xəbərdarlıq edilərək razılaşır ki, Proqram Hüquq Sahibinə GPS cihazından alınan İstifadəçinin dəqiq yeri və hərəkət parametrlərini və / və ya İstifadəçinin mobil cihazında istifadə olunan sim kart vasitəsilə telekommunikasiya operatorunun aktivliyi tərəfindən müəyyən edilən İstifadəçinin təxmini yerini ötürür.

6.Lisenziya Məsuliyyəti

6.1.Proqram “olduğu kimi” (as is) şərtləri altında təqdim edilir. Hüquq sahibi Proqramın və ya onun fərdi komponentlərinin və / və ya funksiyalarının səhvsiz və fasiləsiz istismarına, Proqram İstifadəçinin xüsusi məqsədləri və gözləntiləri ilə uyğunluğuna dair, həmçinin bu Lisenziyada açıq şəkildə ifadə olunmayan başqa bir zəmanətlərə təminat vermir.

6.2.Hüquq sahibi qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə, Proqramdan istifadənin və ya istifadə edilə bilməmənin hər hansı birbaşa və ya dolayı nəticəsi üçün və / və ya Proqramın və ya fərdi komponentlərinin və / və ya funksiyalarının istifadəsi və ya istifadə edə bilməməsi nəticəsində İstifadəçiyə vurulan zərər üçün, həmçinin Proqramın işində mümkün səhvlər və ya uğursuzluqlar daxil olmaqla İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımır.

6.3.Proqramın istifadəsi / istifadə edilə bilməməsi, həmçinin qanunvericiliyin və / və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar mümkün pozuntular ilə bağlı bütün suallar və iddialar qeyd olunmuş poçt ünvanına göndərilmədilirlər:destek@kuryerim.az

7. Proqramın yenilənməsi / yeni versiyaları

7.1.Bu lisenziya bütün gələcək yeniliklər / Proqramın yeni versiyaları üçün tətbiq olunur. Proqramın yenilənməsi / yeni versiyasını yükləmək üçün razılaşdıqda, İstifadəçi Proqramın yeni versiyasının yenilənməsi / yüklənilməsi başqa lisenziya müqaviləsi ilə müşayiət olunmasa, Proqramın müvafiq yeniləmələri / yeni versiyaları üçün bu Lisenziyanın şərtlərini qəbul edir.

8. Bu Lisenziyanın şərtlərinə dəyişikliklər

8.1.Bu lisenziya müqaviləsi Hüquqi sahib tərəfindən birtərəfli şəkildə dəyişdirilə bilər. Bu Lisenziyanın şərtlərində dəyişikliklər barədə bildirişi bu səhifədə dərc olunur:https://hungry.az/lisence. Lisenziya müqaviləsi şərtlərində bu dəyişikliklər, müvafiq nəşrdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, dərc edildiyi tarixdən qüvvəyə minir.