İstifadəçi sazişi - Hungry.az - yemək sifarişi, ərzaq sifarişi

İstifadəçi sazişi

1. Şərtlər və anlayışlar

1.1.Bu sənədin məqsədləri üçün sənəddə qeyd olunan terminlər aşağıdakı mənada istifadə olunur: Hungry.az tətbiqi – mobil cihazlar üçün Hungry.az proqramı, lisenziyalaşdırma şərtlərinə əsasən İstifadəçilərə İnternetdə açıq girişdə verilmişdir:https://hungry.az/license. Hungry.az Xidməti, Xidmət – bütün internet saytları (İnternetdə yerləşdirilən, lakin bunlarla məhdudlaşmır:https://hungry.az), kompyuter proqramları (Hungry.az tətbiqi, mobil proqramlar) “Kuryerim” MMC və ya onun filialları, İstifadəçi Tərəfini İstifadəçi Sazişində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə malların və çatdırılmanın həyata keçirilməsi imkanı ilə təmin edir; İstifadəçi – Malların Sifarişi və Çatdırılması üçün İstifadəçi Sazişində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə Xidmətdən istifadə edən şəxs; Səlahiyyətli İstifadəçi – Xidmətdə qeydiyyatdan keçmə zamanı ona təyin edilmiş giriş ilə Xidmətə daxil olan İstifadəçi; Restoran – Sifariş verdikdə malların hazırlanması və / və ya satışı ilə məşğul olan hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar; Sifariş – İstifadəçi tərəfindən malın və çatdırılma xidmətinin sifarişi və bunun nəticəsində İstifadəçi malın Hazırlanması və / və ya satışı ilə əlaqədar Restoran ilə və bu malların Kuryer ilə çatdırılmasına dair müqavilə və ya Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərlə və Xidmətə yerləşdirilən müqavilə; Müqavilə – Sifariş nəticəsində İstifadəçi və Restoran və / və ya Kuryer arasında bağlanan, Malların Restoran ilə hazırlanmasına və / və ya satışına və / və ya malların Kuryer ilə çatdırılmasına dair müqavilə; Məhsul – İstifadəçilər üçün və / və ya İstifadəçilərə Sifariş nəticəsində Restoran tərəfindən hazırlanan qida məhsulları və içkilərdir. İstifadəçi Sazişinə və ya İstifadəçi Sazişinin 2.2-ci bəndində göstərilən digər sənədlərə istinad edərkən, İstifadəçi Sazişindən və ya müvafiq sənəddən başqa digər bir şey olmadığı təqdirdə, məhsul həm bir məhsul, həm də bir neçə məhsul deməkdir; Çatdırılma – İstifadəçinin Xidmətdə verdiyi Məhsulun Sifariş nəticəsində İstifadəçiyə çatdırılması. İstifadəçi ilə çatdırılma müqaviləsinin bağlanması Kuryer tərəfindən həyata keçirilir. Kuryer malların İstifadəçiyə çatdırılması üçün üçüncü tərəfləri cəlb etmək hüququna malikdir; Kuryer – İstifadəçi tərəfindən verilmiş malların çatdırılmasını həyata keçirən hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkardır.Kuryerlər haqqında məlumatlar İstifadəçi Sazişində verilir; İstifadəçi Sazişi – bu sənəd internetdə mövcuddur:https://hungry.az/privacy; Kuryerim –“Kuryerim” MMC (ünvanı: Azərbaycan, Bakı, Tbilisi prospekti 49 / C); Promo Kodu – aktivləşdirilmə və digər şərtlərə əməl edildiyi halda İstifadəçiyə Malların və / və ya Çatdırılmanın qiymətində endirim imkanı verən xüsusi simvollar ardıcıllığı.

1.2.İstifadəçi Sazişində İstifadəçi Sazişinin 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmayan şərtlər istifadə oluna bilər. Bu halda, belə bir şərtin şərh edilməsi İstifadəçi Sazişinin mətninə uyğun olaraq aparılır. İstifadəçi Sazişinin mətnində şərtin birmənalı şəkildə şərh edilməməsi halında, müəyyən edilmiş şərtin təfsirini rəhbər tutmaq lazımdır: ilk növbədə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə, ikincisi Xidmətdə əks olunan mənada, daha sonra müəyyən edilmiş (yayılmış) internetlə.

2. Ümumi müddəalar

2.1.Bu İstifadəçi Sazişi istifadəçiyə Hungry.az xidmətindən istifadə etmək üçün Kuryerim tərəfindən təklifdir.

2.2.İstifadəçinin Xidmətdən istifadəsi bu İstifadəçi Sazişi və həmçinin Məxfilik Siyasəti ilə tənzimlənir: https://hungry.az/privacy, bundan sonra “Normativ sənədlər” adlandırılır.

2.3.Xidmətdən / fərdi funksiyadan istifadə etməyə başlayan İstifadəçi İstifadəçi Sazişini, habelə Tənzimləmə Sənədlərinin şərtlərini tam olaraq, heç bir qeyd-şərt və istisnalar olmadan qəbul etmiş sayılır. İstifadəçinin İstifadəçi Sazişinin və / və ya Normativ Sənədlərinin müddəalarının hər hansı birinə uyğun gəlmədikdə, İstifadəçinin Xidmətdən istifadə hüququ yoxdur.

2.4.Hungry.az Istifadəçiyə xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt İstifadəçi Sazişinin müddəalarını dəyişdirmək hüququna malikdir və Kuryerim MMC İstifadəçini xəbərdar etmədən istənilən vaxt Nizamnamə sənədlərinin şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir. İstifadəçi Sazişinin hazırkı nəşri İstifadəçi Sazişinin 1.1-ci bəndində göstərilən ünvana yerləşdirilir. İstifadəçi Sazişinin və Normativ Sənədlərinin yeni nəşri ilə tanış olmamaq riski üçün İstifadəçi məsuliyyət daşıyır və İstifadəçi Sazişini ya Normativ sənədlərin dəyişdirilməsindən sonra Xidməti davamlı istifadə edərsə yeni nəşri qəbul edilmiş sayılır.

2.5.Hungry.az 2.4. Paraqrafda nəzərdə tutulmuş qaydada İstifadəçi Sazişinə hər hansı bir dəyişiklik etdiyi halda, İstifadəçinin razılaşmadığı İstifadəçi Sazişindən və Xidmətdən istifadəni dayandırmalıdır.

2.6.Xidmət, İstifadəçiyə Kuryer və / və ya Restoran tərəfindən təyin edilmiş şərtlərlə Sifariş və Çatdırılma üçün pulsuz bir fürsət təklif edir.

2.7.İstifadəçinin yerləşdiyi yerdən, çatdırılma ünvanından, Restoran tərəfindən verilən məhsul haqqında məlumatdan, həmçinin digər hallardan asılı olaraq, Xidmətin bəzi və ya bütün funksiyaları istifadə edilə bilməz və ya məhdudlaşıdırla bilər. İstifadəçi funksiyaları açıq şəkildə istifadə edə bilmədiyi halda, funksiyalar İstifadəçi üçün məhdudlaşdırılmış sayılır. Bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün hər hansı texniki və proqram üsullarının istifadəsi qadağandır. İstifadəçinin istifadə etmədiyi (məhdudlaşdırılan) Xidmətin funksiyalarını tənzimləyən İstifadəçi Sazişinin müddəaları bu cür funksiyalar İstifadəçi tərəfindən açıqlanana qədər tətbiq edilmir. Xidmətin funksiyalarının mövcudluğuna dair məlumatlar Kuryerimə göndərilən istək əsasında İstifadəçiyə verilir.

2.8.Xidmətdən istifadə etməklə İstifadəçi Kuryerimdən reklam ismarıcları qəbul etmə razılığını təsdiqləyir.İstifadəçi Xidmətin müvafiq funksiyasından istifadə edərək və ya qəbul edilmiş reklam mesajında göstərilən təlimatları izləyərək reklam ismarıcı almaqdan imtina etmək hüququna malikdir.

2.9.Kuryerim Azərbaycan Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli 1113 saylı “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun mənası ilə səlahiyyətli orqan deyil və İstifadəçinin Xidmətdəki Sifarişlə əlaqəli olduğu Məhsullara və / və ya qeyri-kafi keyfiyyətli Çatdırılmaya dair tələblərini nəzərə almır və təmin etmir. Sifarişin verilməsi nəticəsində yaranan bu Sazişin bağlanması və icrası ilə bağlı iddia məlumatlarını Kuryerim Restoran və / və ya Kuryerə ötürməyi, habelə bu məsələlər üzrə Restoran və / və ya Kuryerdən alınan müvafiq məlumatları İstifadəçiyə yönləndirmək hüququna malikdir.

2.10.Kuryerim, Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən verilən Məhsul və / və ya Məhsulun qiyməti, Məhsulun hazırlanması və / və ya Çatdırılma şərtləri, habelə hazırda Məhsulun mövcudluğu barədə məlumatların məzmunu və / və ya uyğunluğu üçün məsuliyyət daşımır.

2.11.Xidmətdə Sifariş verərkən istifadəçiyə məlumat verilmiş bəzi hallarda, İstifadəçidən çatdırılma haqqı əlavə olaraq çıxılmır (Kuryerim, İstifadəçiyə Çatdırılma xərci ilə əlaqədar endirim təqdim edir).

2.12.Sifariş daxil olmaqla, Xidmətin müəyyən funksiyalarını istifadə etmə imkanı, Xidmətdə qeydiyyatdan keçdikdən və icazə verildikdən sonra İstifadəçi üçün mümkün olunur. Qeydiyyat zamanı İstifadəçi özü haqqında Xidmət formasında qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan məlumatları təqdim etməyi, eləcə də elektron poçt ünvanını və giriş kimi istifadə olunacaq mobil telefon nömrəsini təqdim etməyi öhdəsinə götürür.

2.13.İstifadəçi Xidmətdən istifadə edərkən birdən çox hesabı istifadə edə bilməz. Kuryerim, İstifadəçi tərəfindən bu bənddə göstərilən şərtlərin pozulduğunu göstərən hər hansı bir hal aşkar etdikdə, İstifadəçi Sazişinin 4.1-ci bəndində göstərilən tədbirləri tətbiq etmək hüququna malikdir.

3.Xidmətdə sifariş vermə qaydaları və şərtləri

3.1.Sifariş yalnız Səlahiyyətli İstifadəçilər üçün mümkündür. Xidmətdə Məhsulun Sifarişi və Çatdırılmadan əvvəl İstifadəçi Məhsulun hazırlanması və / və ya satışı üçün bütün şərtləri, habelə Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən müəyyən edilən və Xidmətdə yerləşdirilən şərtlər ilə tanış olmağa borcludur. Eyni zamanda, Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən Məhsulun təsvirində buraxılan yazılı səhvlər də daxil olmaqla, aşkar səhvlər hüquqi cəhətdən məcburi deyildirlər.

3.2.Sifariş verərkən İstifadəçi Restoran və / və ya Kuryer ilə Sazişə girir və Məhsulun hazırlanması və / və ya satılması və Xidmətin yerinə yetirilməsi baxımından Restoran və / və ya Kuryer ilə birbaşa müqavilə əlaqəsinə daxil olur. İstifadəçi tərəfdən Xidmətdə Sifarişin yerləşdirilməsi, onun Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən Məhsulun hazırlanması, satışı və / və ya çatdırılması üçün bütün zəruri və müəyyən edilmiş, və Xidmətdə yerləşdirilən şərtlər ilə razılığını bildirir.

3.3.İstifadəçi tərəfindən Restoran və / və ya Kuryer ilə bağlanmış müqavilənin əsas şərtləri Xidmətdə dərc edilən Məhsulun təsviri, Kuryerim Restoranı tərəfindən hazırlanan satış şərtləri ilə yanaşı, Kuryerimin Restoran və ya Kuryeri tərəfindən verilən Çatdırılma şərtlərinin təsviri ilə qeyd edilir.

3.4.İstifadəçi Sifariş verəndə, Kuryerin icrası üçün məsuliyyət daşıyarkən Sazişin icrasını üçüncü tərəfə əmanət edə biləcəyini qəbul edir.

3.5.İstifadəçi ilə bağlanmış Müqavilə (lər) üzrə bütün hüquq və öhdəliklər birbaşa Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən yaranır.

3.6.İstifadəçi Hungry.az xidmətindən istifadə edərkən, o cümlədən Sifariş zamanı Kuryerim Restoran və / və ya Kuryer ilə Sazış bağlayır və Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən Sifarışın yerinə yetirilməsi məqsədləri üçün Kuryerim-ə təqdim etdiyi şəxsi məlumatın Restoran və / və ya Kuryerə verilə biləcəyini təsdiqləyir və razılaşır. İstifadəçi Hungry.az və Kuryerim MMC-nin müvafiq Sifarişin yerinə yetirildiyi gündən ən azı üç il müddətinə İstifadəçinin şəxsi məlumatını, habelə İstifadəçi tərəfindən Sifarişin alıcısının şəxsi məlumatını saxlama hüququnun olması ilə razılaşır.

3.7.Səlahiyyətli İstifadəçi üçün, onun yerləşdirdiyi Sifariş haqqında məlumat Xidmətin “Sifarişlərin məlumatı” bölməsində mövcuddur. Xidmətin bu bölməsində Səlahiyyətli İstifadəçi Sifarişin vəziyyəti haqqında məlumatı gözdən keçirə bilər.

3.8.Xidmətdə sifariş verməklə İstifadəçi sifarişi verdikdən sonra; sifarişi dəyişdiyi təqdirdə; sifarişin icrasına təsir göstərən hallarda Məhsulun çatdırılmasından əvvəl və ya onun vəziyyəti barədə vaxtında məlumat vermək üçün: Hungry.az və Kuryerim MMC-nin İstifadəçiyə göndərə biləcəyi (i) e-poçtları, İstifadəçi tərəfindən göstərilən telefon nömrəsinə (ii) (SMS) mesajlar və həmçinin İstifadəçinin göstərdiyi telefon nömrəsinə Xidmətin, Restoranın və / və ya çatdırılmanın keyfiyyətini qiymətləndirmək təklifi ilə (iii) zəngləri qəbul etməyi razılaşır. İstifadəçinin ona mesaj göndərmək funksiyasını ləğv etdiyi təqdirdə, Sifarişin çatdırılmasının mümkünlüyünü / mümkünsüzlüyünü məlumatlandırmaq üçün prosesinin gedişatı barədə elektron poçt ünvanına məlumat göndərmək üçün razılığını verir.

3.9.Sifarişin verilməsi zamanı İstifadəçi a) İstifadəçi Sazişinin və Normativ Sənədlərin müddəalarını tam şəkildə tanış olmasını; b) Restoranın və / və ya Kuryer müqaviləsinin müddəalarını və şərtlərini anlamasını; c) Restoran və / və ya Kuryer ilə müqavilənin bağlanması və icrası ilə bağlı hərəkətlərinin mənasını və nəticələri başa düşməsini təsdiq edir.

3.10.Hungry.az, İstifadəçi Sazişinin pozulması zamanı, İstifadəçi Sazişinin 3.17-cü maddəsinə uyğun olaraq Restoranla və / və ya Kuryerlə Müqavilədən (Müqavilələrdən) imtina etdikdə, Sifariş çərçivəsində Məhsul və Çatdırılma öhdəliyinin yerinə yetirilməməsi halında İstifadəçi Sifarişinin yerinə yetirilməsinə qadağa qoyma hüququna malikdir.

3.11.İstifadəçi Sifarişi Xidmətdə yerləşdirərkən özü və Sifarişin alıcısı haqqında etibarlı məlumatları göstərməlidir. İstifadəçi Xidmətdə göxtərdiyi məlumatların qeyri-dəqiqliyinə səbəb olan bütün nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır.

3.12.Sifariş etmək üçün İstifadəçi, Məhsul və Çatdırılma haqqında məlumatla tanış olaraq, Xidmətdən istifadə etməklə Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən Sazişin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan bütün məlumatları qeyd edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: İstifadəçinin şəxsi məlumatı, tam çatdırılma ünvanı (qəsəbənin adı, metro stansiyası (əgər varsa), küçələr ( avtomobil yolu, və s.), evin nömrəsi (daxil olmaqla, binanın, binanın, əmlakın və s.), giriş nömrəsi, dairə, mərtəbə, digər), ödəmə metodu, sonra Xidmət-də “Sifariş” düyməsini basır. İstifadəçi Sifariş verməklə İstifadəçi Sazişi, İstifadəçinin Restoranla və / və ya Kuryerlə Müqavilə şərtlərini, həmçinin Xidmətdə yerləşdirilən Məhsullar və Çatdırılma barədə məlumatlarla tanışlıq və şərtsiz razılıq faktını təsdiqləyir.

3.13.İstifadəçi və Restoran və / və ya Kuryer arasında Sazişin / Sazişlərin bağlanması aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

3.13.1.istifadəçi İstifadəçi Sazişinin 5.1.1 paraqrafında nəzərdə tutulan ödəniş metodunu seçdiyində – Restoranla Saziş / Sazişlər sifariş formasında “Sifariş” düyməsini basdığı andan, Kuryer ilə Saziş, İstifadəçi Sazişinin 3.14-cü bəndinə uyğun olaraq, Məhsulun çatdırılmasını həyata keçirən Kuryerin təyinatı zamanı bağlanır;

3.13.2istifadəçi İstifadəçi Sazişinin 5.1.1 paraqrafında nəzərdə tutulan ödəniş metodunu seçdiyində – Restoranla Saziş / Sazişlər sifariş formasında “Ödəniş et” düyməsini basdığı andan Kuryer ilə Saziş, İstifadəçi Sazişinin 3.14-cü maddəsinə uyğun olaraq, Məhsulun çatdırılmasına qərar verdiyi zaman bağlanır. Göstərilən düyməni basdıqdan sonra, İstifadəçiyə ödəniş etmək üçün məhdud vaxt verilir, vaxt bitdikdən sonra “SƏHV Ödəmə vaxtı (sessiyası) başa çatdı. Yeni bir sifariş verin”. Müəyyən müddət ərzində, hər hansı bir səbəbdən ödəniş olmadıqda, Restoran və / və ya Kuryerlə Saziş / Sazişlər bağlanmır.

3.13.3.İstifadəçi Sazişinin 3.13.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda “Sifariş” düyməsinə basaraq və ya İstifadəçi Sazişinin 3.13.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda “Ödənişə” keçməklə, İstifadəçi Sazişin qüvvəyə minməsi və İstifadəçi Sazişində nəzərdə tutulan Kuryerlər arasında İstifadəçi Sazişinin 3.14-cü bəndi ilə tam və şərtsiz razılaşmanı (qəbul etməyi) ifadə edir.

3.14.Məhsulların çatdırılmasını həyata keçirən Kuryer, İstifadəçinin Sifarişi verməsindən (Restoranın Məhsulu hazırlamasına başlamasından) etibarən 5 dəqiqə ərzində İstifadəçi Sazişində nəzərdə tutulan Kuryerlərdən müəyyənləşdirilir. Hungry.az İstifadəçiyə bildiriş göndərməklə Restoranın (Restoranın Məhsulu hazırlamasına başlaması) Sifarişin icrasına başlaması barədə İstifadəçini məlumatlandırır (eyni zamanda, İstifadəçi Hungry.az tətbiqi ilə mobil cihazında belə bildirişlərin alınması funksiyasını deaktiv edərsə, Hungry.az İstifadəçi tərəfindən bildirişlərin qəbul edə bilməməsi üçün məsuliyyət daşımır; bu halda müvafiq məlumatın alınmaması riski tam İstifadəçi tərəfinin məsuliyyətidir) və ya İstifadəçi veb-saytdan və yaxud Hungry.az tətbiqindən istifadə edərkən Xidmətin “Sifarişlərin məlumatı” bölməsində Sifarişin statusunu “Hazırlanır”- ilə xəbardar edilir. İstifadəçi “Sifarişlərin məlumatı” bölməsində Kuryer haqqında məlumat əldə edə və ya Hungry.az-a İstifadəçi Sazişinin 6.7-ci bəndində göstərilən telefon nömrəsi vasitəsi ilə Çağrı Mərkəzinə müraciət edə bilər.

3.15.İstifadəçi 3.12-ci bənddə göstərilən hərəkətləri yerinə yetirdikdə, İstifadəçi İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında mövcud qanunvericiliyin, eləcə də Restoran və / və ya Kuryer, həmçinin Məhsul və Çatdırılma haqqında bütün məlumatların İstifadəçinin diqqətinə tam şəkildə çatdırıldığını təsdiqləyir.

3.16.Restoran aşağıdakı hallarda sifarişi ləğv edə bilər:

3.16.1.İstifadəçinin Sifarişi nağd şəkildə seçdiyi zaman – İstifadəçinin Sifarişi verərkən təqdim etdiyi əlaqə məlumatları vasitəsi ilə Hungry.az əlaqə qura bilmədiyi halda;

3.16.2.Restoran müqaviləni icra edə bilmirsə.

3.17.Sifarişi verən İstifadəçi Sifarişi almaq üçün çatdırılma ünvanında olmalı, habelə Məhsulların qəbulunu və ödənişini təmin etməlidir. İstifadəçinin Çatdırılma ünvanında olmaması, habelə İstifadəçinin hərəkətləri / hərəkətsizliyi nəticəsində yaranan səbəblərdən, habelə İstifadəçinin Məhsulları qəbul etməsindən imtina etdikdə (İstifadəçi Sazişinin şərtlərinə cavab verməyən və ya İstifadəçi Sazişinin 3.18-ci bəndinə uyğun olaraq, İstifadəçinin Sazişin şərtlərinə uyğun olmayan keyfiyyətsiz mallardan başqa), gözləmə 10 dəqiqədən çox olarsa İstifadəçinin, Restoran və / və ya Kuryerlə Sazişin (lərin) yerinə yetirilməsindən imtina etdiyi hesab olunur, bu haılda, İstifadəçi tərəfindən Məhsul və çatdırılma üçün ödənilmiş pul Restoran və / və ya Kuryerin xərclərinin ödənilməsinə göndərilir və Restoran və / və ya Kuryer tərəfindən geri qaytarılmır. Sifarişçi nağd və ya POS terminal vasitəsi ilə ödəniş seçdiyi halda, Kuryerim Sifarişçi ilə növbəti 24 saat ərzində əlaqə saxlayaraq ödənişi qəbul etməyə çalışacaq. Sifarişçi ilə əlaqə Sifariş yerləşdirildiyi zaman təqdim edilmiş telefon nömrəsinə zəng etmə vasitəsi ilə saxlanılacaq. Sifarişçinin əlaqə telefonu barədə təqdim olunmuş məlumat düzgün olmadığı halda, habelə həmin telefon nömrəsinə zəng etmək hər-hansı səbəbdən mümkün olmadıqda, Kuryerim Sifarişçiyə qarşı qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada iddia qaldıraraq, ödənişin məcburi qaydada icra edilməsini tələb edə bilər. Bu zaman, Kuryerim ödənişin məcburi icra edilməsi ilə bağlı yaranmış bütün əlavə xərclərini (hüquq xidməti, rüsumlar və sair bu kmi xərclər də daxil olmaqla) və eləcə də qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş və ya qadağan edilməyən cərimə, dəbbə və bütün digər məbləğləri Sifarişçidən əlavə olaraq tələb edə bilər.

3.18.Məhsul İstifadəçiyə çatdırıldığında, İstifadəçi Məhsulun keyfiyyətindən razı qalmazsa və / və ya Məhsul İstifadəçi tərəfindən verilmiş Sifarişə uyğun gəlmirsə, İstifadəçi dərhal çatdırılan Məhsulun fotoşəkilini çəkərəkdestek@kuryerim.azelektron poçt ünvanına göndərməlidir və həmçinin malların qüsurlarını təsvir etməlidir .

3.19.Kuryer tərəfindən Məhsul çatdırıldığı andan (müvafiq keyfiyyətə uyğun və İstifadəçi tərəfindən verilmiş Sifarişə müvafiq olaraq), Restoran və Kuryer Saziş üzrə Məhsulun İstifadəçiyə çatdırılması öhdəliyini tam yerinə yetirilmiş sayılır.

4.Xidmətdən istifadə. Fərqli xidmət funksiyaları

4.1.İstifadəçi Sazişi və / və ya Tənzimləyici sənədləri dəfələrlə pozarsa, Kuryerim İstifadəçinin Xidmətə (və ya Xidmətin müəyyən funksiyalarına, əgər texnoloji baxımdan mümkünsə) daxil olmasını məhdudlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır, habelə İstifadəçi Sazişinə, Tənzimləyici sənədlərə, qanunun tələblərinə və üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinə qorumaq üçün digər tədbirlər də həyata keçirə bilər.

4.2.İstifadəçi Xidmətdən istifadə edərkən Kuryerim MMC-yə o cümlədən Restoranlar və / və ya Kuryerim tərəfdaşları tərəfindən Xidmətdən istifadə, Xidmətdən Sifariş verilməsi və icrası məqsədilə İstifadəçinin fərdi məlumatlarının (şəxsi məlumatları da daxil olmaqla) işlənməsinə razılığını bildirir. İstifadəçi Xidmətdən istifadə etdikdə İstifadəçinin şəxsi məlumatları bu İstifadəçi Sazişində və Kuryerim MMC-nin Gizlilik Siyasətində müəyyənləşdirilmiş şərtlər və məqsədlər üçün Kuryerim MMC və Hungry.az tərəfindən işlənilir:https://hungry.az/privacy

5.Məhsulun və / və ya Çatdırılmanın ödənişi

5.1.İstifadəçi tərəfindən verilən Sifariş çərçivəsində Məhsullar və / və ya Çatdırılma üçün ödəniş İstifadəçi tərəfindən aşağıdakı qaydada edilə bilər:

5.1.1.Kuryer tərəfindən (ya da Kuryer tərəfindən bu Məhsulun İstifadəçiyə çatdırılmasını yerinə yetirmək üçün üçüncü tərəf cəlb edilirsə) çatdırılan Məhsulun ümumi qiyməti istifadəçi tərəfindən nəğd şəklində ödənə bilər. (daxil olma imkanı verə bilər. Bu halda Kuryer (və ya onun tərəfindən cəlb edilmiş üçüncü tərəf) Məhsul üçün pul qəbulunu Kuryerim-in təlimatı üzrə həyata keçirir və Kuryerim də, öz növbəsində, Restoran-ın təlimatı üzrə fəaliyyət göstərir.

5.1.2.İstifadəçi hesabına bağlanmış bank kartından nağdsız ödəmə funksiyasını həyata keçirə bilər (İstifadəçi Sazişinin 5.4-cü bəndi); bu halda, Kuryerim, səlahiyyətli ödəniş operatorunun və ya elektron pul operatorunun köməyi ilə Restoran və / və ya Kuryer adından çıxış edir və Restoranın və / və ya Kuryerin (bundan sonra “nağdsız ödəniş” adlandırılacaq) agenti kimi ödəmənin alıcısı hesab edilir. Kuryerim qeyri-nağd ödənişlə bağlı Xidmətin səhvlərinin və uğursuzluqların olmamasına zəmanət vermir. Müvafiq ödəmə formasını seçmək İstifadəçi tərəfindən Xidmət interfeysində aparılır.

5.1.3.Kuryerim qeyri-nağd və nağd ödənişlə bağlı Xidmətin səhvlərinin və uğursuzluqların olmamasına zəmanət vermir. Müvafiq ödəmə formasını seçmək İstifadəçi tərəfindən Xidmət interfeysində aparılır. Bununla yanaşı, İstifadəçi üçün müəyyən bir vaxtda təqdim edilən Məhsulun və / və ya Çatdırılmanın ödəmə üsulu texniki, vaxt, maddi və / və ya digər amillər nəzərə alınmaqla Kuryerim tərəfindən müəyyən edilir.

5.2.İstifadəçi Sazişinin 5.1.2-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda Kuryerim tərəfindən Xidmətdə vəsaitin qəbul edilməsi yalnız İstifadəçinin Restorandan Məhsulu Sifariş verə bilməsi imkanını təmin etmək məqsədilə yaradılıb. İstifadəçi Sazişinin 5.1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda vəsaitin alınması Məhsulun İstifadəçiyə çatdırılması ilə əlaqədar Kuryerim tərəfindən (və ya Kuryerim tərəfindən cəlb edilmiş üçüncü tərəfindən) həyata keçirilir.

5.3.Mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda, Çatdırılma və / və ya Məhsulun ödənişləri İstifadəçi Sazişinin 5.1.1, 5.1.2 bəndlərində göstərilən üsullarla aparılarkən, kassa çeki Xidmətdə qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilən elektron poçt ünvanına göndərilir

5.4.Hesaba bağlanmış bank kartı İstifadəçi tərəfindən Xidmət interfeysində göstərilə bilər, bu zaman İstifadəçi aşağıdakı məlumatları müəyyənləşdirməlidir:

• Kart sahibinin adı;

• Bank kartının nömrəsi;

• Kartın son qüvvədə olma tarixi;

• Təhlükəsizlik kodu.

Bank kartının məlumatları düzgün, etibarlı və bu kartın Xidmətdən istifadə edilməsi texniki cəhətdən mümkündürsə, göstərilən bank kartı Bağlanmış statusunu əldə edir və nağdsız ödəniş üçün istifadə oluna bilər. Bütün əlaqəli kartlar Xidmət interfeysində göstərilir.

5.5.Nağdsız ödəniş, elektron pul operatoru və ya səlahiyyətli operatorun iştirakı ilə İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilir və beynəlxalq ödəniş sistemləri, banklar (kartı verən bank da daxil olmaqla) və digər iştirakçılar tərəfindən tənzimlənir.

5.6.İstifadəçi Sazişinin 5.4-cü bəndinə uyğun olaraq İstifadəçi məlumatlarını və hesaba bağlanmış kartı gələcəkdə istifadə etdiyində, İstifadəçi adı altında verilmiş etibarlı bank kartı haqqında dəqiq və tam məlumatları göstərdiyini təsdiqləyir və təmin edir; beynəlxalq ödəniş sistemlərinin qaydalarına və nağdsız ödənişlərin həyata keçirilməsi proseduru ilə əlaqədar hesaba bağlanmış kartı verən emitent bankın tələblərinə uyğunluğunu təmin edir.

5.7.İstifadəçi Xidmətdə qeydiyyatdan keçən zaman daxil etdiyi girişi istifadə edərək Xidmətdə yerinə yetirdiyi bütün hərəkətlərini, o cümlədən hesaba bağlanmış bank kartı ilə nağdsız ödənişlərin İstifadəçi tərəfindən edildiyini təsdiqləyir.

5.8.İstifadəçi Xidmətdə hesaba bağlanan bank kartının istifadəsi ilə əlaqədar nağdsız ödəniş, digər məsələlər və /və ya müraciətə səbəb olan hadisələr ilə razı olmadıqda, İstifadəçi bu İstifadəçi Sazişində göstərilən əlaqə məlumatları vasitəsi ilə nağdsız ödəniş etdiyi gündən 14 gün ərzində Kuryerimlə əlaqə saxlamağa haqqı var. Belə bir müraciət üzrə yaxlamaların nəticələrinə əsasən, Kuryerim nağdsız ödəniş məbləğini tam və ya qismən qaytarmağı qərara alırsa, geri ödəniş nağdsız ödəniş edilmiş bank kartının bank hesabına qaytarılır. Vəsaitin geri qaytarma proseduru ödənişlərin qəbul edilməsi üçün səlahiyyətli operatorun və ya elektron pul köçürmələri operatorunun iştirakı ilə həyata keçirilir və beynəlxalq ödəniş sistemləri, banklar (kartı verən bank da daxil olmaqla) və digər iştirakçılar tərəfindən tənzimlənir.

5.9.İstifadəçi Sazişinin 5.1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan Məhsulun və / və ya Çatdırılmanın ödənilməsi ilə əlaqədar suallar üçün İstifadəçi Restoran və / və ya Kuryer ilə əlaqə saxlama hüququna malikdir.

5.10.Kuryerim istənilən vaxt İstənilən İstifadəçidən göstərdiyi məlumatları və ya hesaba bağlanılmış kart məlumatlarının düzgünlüyünü təsdiq edən sənədləri (xüsusilə şəxsiyyət sənədlərini) tələb etmək hüququnu özündə saxlayır, Kuryerim, bu sənədlərin təqdim edilməməsi Kuryerimin qərarı ilə qeyri-dəqiq məlumatın verilməsi kimi hesab edilə bilər və İstifadəçi Sazişinin 4.1-ci bəndində göstərilən nəticələrə səbəb ola bilər.

6.Digər şərtlər

6.1.İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan yaşa çatdığını və Restoran və / və ya Kuryer ilə razılaşmalara daxil olmaq, eləcə də İstifadəçi Sazişində göstərilən digər əməliyyatları yerinə yetirməyə qadir olduğunu təsdiqləyir.

6.2.Kuryerim aşağıda qeyd olunan hallar üçün məsuliyyət daşımır:

6.2.1.Xidmət əməliyyatında müvəqqəti pozuntu və / və ya fasilələr yarandığında və bunun nəticəsi olaraq İstifadəçilərə Sifarişin verilməsi və məlumatların itirilməsi, habelə məlumatların bütövlüyü, düzgün və vaxtında verilməsi və çatdırılmasına imkan verən funksionallığın olmaması üçün.

6.2.2.Xidmətin etibarlılığı, keyfiyyəti və sürəti, habelə İstifadəçi tərəfindən istifadə olunan və qəbul edilən məlumatların təhlükəsizliyi üçün.

6.3.İstifadəçinin Kuryerimə müraciətinin qaydası: bütün müraciətlər destek@kuryerim.azelektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Həmçinin Xidmətin funksionalı tərəfindən İstifadəçinin Kuryerimə müraciətlərinin göndərilməsinin digər yollarını da təqdim edə bilər.

6.4.Xidmətdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Xidmətdə göstərilən bütün qiymətlərə ƏDV daxildir.

6.5.Promo Kodunu istifadə edərək Məhsul və / və ya çatdırılma üzrə endirimin təmin edilməsi Kuryerim Xidmət Təqdimat Kodlarının İstifadə Şərtlərində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada həyata keçirir.

6.6.Çatdırılması Kuryer tərəfindən həyata keçirildiyi Məhsulu müəyyən edilməsi məqsədi ilə bu Məhsul barədə məlumat Xidmətə moped şəklində bir simvol ilə daxil edilə bilər və Çatdırmanın etibarlı tərəfdaş tərəfindən həyata keçirildiyi barədə məlumat verilə bilər.

6.7.Kuryerim barədə informasiya:

Adı: ”Kuryerim”

VÖEN: 1305944601

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 49/C

Telefon: *7766

e-mail:destek@kuryerim.az

İş rejimi: Bazar ertəsi-Cümə 10:00-19:00 (Bakı vaxtı ilə), şənbə, bazar – qeyri-iş günləri.